Klantenservice / Energiecontract

Energiecontract

Nee, dat gaat niet lukken. BEER Energie biedt in plaats van een contract met vaste tarieven, dynamische contracten aan. Dit betekent dat je geen vaste tarieven betaalt, maar de per uur variërende marktprijs voor elektriciteit en de dagprijs voor gas. Zo profiteer je optimaal van de bewegingen van de energiemarkt en betaal je nooit teveel. 

Nee, wij leveren gas gewonnen uit fossiele bronnen en grijze stroom. Maar natuurlijk kun je wel kiezen voor groene stroom die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals Europese wind of Nederlandse wind/zon. Wij kopen hiervoor garanties van oorsprong (GvO's) in en registreren deze bij CertiQ. 

Wanneer je gebruik wil maken van groene elektriciteit kun je dit bij ons aangeven, wij berekenen de marktprijs voor de gewenste GvO aan je door. 

Je kunt de leveringsovereenkomst met BEER Energie beëindigen door je opzegging door te geven aan BEER Energie via energie@beer.nl of via je nieuwe energieleverancier. Daarbij dient een opzegtermijn gehanteerd te worden van 30 dagen voor het einde van de looptijd van de leveringsovereenkomst. Wanneer je een leveringsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd en je zegt dit tussentijds op dan brengen wij een opzegvergoeding hiervoor in rekening. 

Energieprijzen

Op de maandelijkse factuur staat het leveringstarief voor elektriciteit en gas vermeld. De totale energieprijs is opgebouwd uit verschillende tarieven, zoals de vaste vergoeding, energiebalsting, ODE en netbeheerkosten. 

De uurprijs voor elektriciteit is gebaseerd op:

  • De per uur variërende marktprijs; EPEX Day Ahead in €/kWh. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen normaal- en/of daluren.

  • De inkoopvergoeding voor levering in €/kWh. Dit is een vergoeding in €/kWh die wij betalen voor de inkoop van energie en de afhandeling van Elektriciteit op de energiebeurs. 

  • De inkoop vergoeding voor een Certificaat van Oorsprong (CvO), dit betreft grijze stroom en deze registreren wij voor de volledige hoeveelheid van je stroomverbruik.

  • Het leveringstarief wordt vermeerderd met energiebelasting, BTW en eventueel andere van overheidswege opgelegde toeslagen. 

De dagprijs voor gas is gebaseerd op:

  • De per dag variërende marktprijs; LEBA DA via ICE in €/m³
  • De inkoopvergoeding in €/m³. Dit is een vergoeding in €/m³ die wij betalen voor de inkoop en afhandeling van Gas op de energiebeurs en het afstemmen van de levering van gas op het werkelijke verbruiksprofiel.
  • De landelijke transportkosten in €/m³. Dit is een vergoeding voor het transport van het gas over het landelijke net. Deze toeslag verschilt jaarlijks en varieert per profiel. GTS bepaalt en publiceert alle bovengenoemde tarieven op haar website. De toeslag en kosten worden één-op-één aan je doorbelast en in rekening gebracht.
  • Het leveringstarief wordt vermeerderd met energiebelasting, BTW en eventueel andere van overheidswege opgelegde toeslagen. 

Bij een enkeltarief betaal je de hele dag dezelfde prijs voor elektriciteit. Enkeltarief kan bij iedere elektriciteitsmeter; je hebt dus geen slimme meter nodig. Bij dubbeltarief betaal je 2 verschillende tarieven; het daltarief geldt 's nachts, in het weekend en op feestdagen en het normale tarief geldt op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur of 23.00 uur. In de ene regio begint het daltarief om 21.00 uur, en in de andere regio om 23.00 uur. Je netbeheerder bepaalt wanneer de daluren beginnen.